Organizing CommitteeOrganizing Committee

Yi-Tsau HuangDirector, Department of Chinese Medicine and Pharmacy, Ministry of Health and Welfare, Taiwan
Yi-Chang SuDirector, National Research Institute of Chinese Medicine, Ministry of Health and Welfare, Taiwan
Tsong-Long HwangProfessor, Chang Gung University, Taiwan
Fang-Rong ChangProfessor, Kaohsiung Medical University, Taiwan
Lee-Yan SheenProfessor, National Taiwan University, Taiwan
Lie-Fen ShyurProfessor, Academia Sinica, Taiwan
Tian-Shung Wu DistinguishedProfessor, National Cheng Kung University, Taiwan
Ben-Chang ShiaVice-President, Fu Jen Catholic University, Taiwan
Chih-Lung TaiPresident, Taichung Chinese Medical Doctor Association, Taiwan
Wu-Chang ChuangGeneral Manager, Sun Ten Pharmaceutical Co., Ltd.
Wei-Zhu LeeGeneral Manager, Sheng Chang Pharmaceutical Co., Ltd.
Jaung-Geng, LinLecturing Professor, China Medical University, Taiwan
Mao-Feng, SunProfessor, China Medical University, Taiwan
Yang-Chang WuLecturing Professor, China Medical University, Taiwan
Sheng-Chu KuoLecturing Professor, China Medical University, Taiwan
Hen-Hong ChangProfessor, China Medical University, Taiwan
Yuan-Shiun ChangProfessor, China Medical University, Taiwan